Les Quotes Socials de 2014

Cartell

El Centre és una entitat social sense ànim de lucre. Una societat independent formada per socis que participen i col·laboren a les seues activitats i projectes fonamentant així la nostra societat civil.

Per l'Educació i l'Esport en l'Aire Lliure.
Per la conservació del Medi Ambient.
Per la Cultura i el Patrimoni dels Valencians.


Quotes socials 2014

  • Tenim una nova "Quota per a famílies". Des de 2008, la quota familiar s'aplica a qualsevol combinació familiar: una quota especial per als infantils i juvenils a càrrec d'un soci de la categoria "Majors".
  • Els "majors" contribuïm amb 9 euros al mes. Els "infantils" amb 8, i els "juvenils" amb 7, si no estan inclosos en la quota familiar d'un "major"; si fora així, només serien 3 per a ambdòs casos.
  • Volem sòcies i socis nous perquè renovaran amb els anys la nostra Casa, perquè duran amb ells els nous temps amb noves idees que vindran de segur.
  • Volem sòcies i socis perquè tenim un espai per a la socialització de xiquets i adolescents, per a l'educació del seu temps lliure i el compromís amb la nostra cultura i amb la protecció del nostre patrimoni natural.
  • Volem que tots els que participen de les nostres activitats i serveis siguen socis que amb el seu compromís recolzen el què som i ajuden al sosteniment lògic dels pressuposts amb els que podem obrir cada dia les nostres portes als ciutadans.
CATEGORIES SOCIALS QUOTA TRIMESTRAL AL MES
Majors des dels 26 anys27,00€9,00€
Juvenils entre 14 i 25 anys21,00€7,00€
Infantils fins als 13 anys24,00€8,00€
Especial Families9,00€3,00€

La quota familiar s'aplica a qualsevol combinació familiar, una quota especial per als infantils i juvenils a càrrec d'un soci de la categoria "Majors". Així es considera grup familiar, aquell on almenys hi ha 1 adult (a la categoria majors) i almenys 1 infantil o juvenil a càrrec seu.

Cartell Cartell Cartell

← Tornar