Declaració Cívica del Centre Excursionista de València

Volem manifestar a tots els socis i sòcies, amics, amigues i als ciutadans que:


Cartell El CEV és una Entitat oberta a la societat valenciana. Els seus socis constituixen la garantia de continuïtat i el seu principal actiu per al present i futur.

El Centre a pesar de constatar el desinterés social pels proyectes col·lectius, que ha suposat l'afonament de molts altres proyectes durant els últims 30 anys, manté l'esperit i la voluntad d'una entitat cívica, que s'adapta al nou escenari dels temps i que genera recursos i activitats socioculturals al servici de la societat.

El Centre es definix com una entitat preocupada pel medi ambient, i ha pres el compromís d'arribar a tots els aspectos de l'ordenació del territori i de la protecció de la naturalesa.

Cartell Declarem que el territori, especialment el del nostre País, ha sigut, i és, l'objecte de la nostra acció social, i que, des de la fundació de l'entitat, el nostres paisatges muntanyencs i litorals són el destí de les nostres activitats esportives, socials i culturals.

Declarem que no és possible separar la pràctica de l'esport de la protecció i conservació del nostre medi natural, perquè la seua degradació atempta directament als nostres valors socials i activitats presents i futures. No existixen les pràctiques esportives neutres envers la naturalesa. Ben al contrari, els esportistes tenim una responsabilitat ambiental envers els paratges on fem les nostres activitats.

Cartell Declarem que no és possible separar la pràctica de l'esport de la protecció i conservació del nostre medi natural, perquè la seua degradació atempta directament als nostres valors socials i activitats presents i futures. No existixen les pràctiques esportives neutres envers la naturalesa. Ben al contrari, els esportistes tenim una responsabilitat ambiental envers els paratges on fem les nostres activitats.

El Centre defen el patrimoni cultural repartit per tot el territori valencià, que està protegit de forma insuficient o nul·la, i per això sotmés a un expoli i una degradació constants, que afecten irreversiblement al nostre llegat etnològic, cultural i lingüístic.

El Centre és també, amb tots els seus socis, una entitat de voluntariat ciutadà que ha fixat els seus fins en la protecció i prevenció de danys al patrimoni natural i cultural dels valencians.

Cartell El Centre ha triat participar en la formació activa dels postres ciutadans, però especialment de la infància i la joventut, a través de les nostres escoles formatives. Considerem que la formació és la millor estratègia de canvi d'actituts i promoció de la participació en la societat.

Al Centre impulsem la informació i la difussió a través de tots els mitjans disponibles i, molt especialment, amb la utilització progressiva de les noves tecnologies. El nostre esforç editorial, des de 1983, aporta un llegat escrit que és un valor permanent per al coneixement i ús responsable del territori.

Declarem un compromís ferm d'avançar en la solidaritat, junt amb altres entitats valencianes, actuant conjuntament per a que els valors socials que impulsem arriben també als col·lectius en risc d'exclusió social o a aquells que patixen la pobresa per causa del sistema i la globalització.

El Centre col·labora activament amb les institucions democràtiques des de la seua independència política. Ho fa amb el compromís de defendre totes les alternatives de millora, perfeccionament i suport al fet associatiu i -per extensió- a la participació de la societat civil en el control de les accions de l'Estat i dels seus governants. És per això que continuarem propugnant la protecció de les associacions no lucratives i democràtiques, per a que no existisquen desigualtats de cap tipus amb altres entitats adscrites a confessions religioses o a aquelles que són clients del poder polític de cada moment.


← Tornar