Estructura

Les Colles i Seccions
Són els grups d'activitat voluntària del CEV, formats exclusivament per socis/sòcies que practiquen un esport o activitat específica i que es reuneixen de forma periòdica per a organizar les seues actuacions.

seu_cev_0

El Grup Jove
Desenvolupa el programa educatiu d'activitats per a xiquets i joves que tenen entre 8 i 17 anys. Disposa d'un equip especialitzat d'animadors juvenils, i manté reunions periòdiques a la seu del CEV a més d'un pro-grama específic d'excursions i campaments.

L'Institut Valencià d'Excursionisme i Natura. IVEN.
Promou els actes socials, culturals i mediambientals de l'Entitat a través de comissions de treball formades per socis del CEV.

seu_cev_0

Activitat Social Organitzada. ASO.
Prepara, organitza i guia el programa d'activitats del CEV, a través de les següents campanyes La Muntanya, Terres i Pobles, Esquí CEV i Senders d'Aventura. Té un equip de guies que organitza i condueix les activitats.

El Centre de Documentació i Informació de Muntanya. CEDIM.
És el servei de consulta, informació i assessoria de publicacions, llibres i mapes, refugis i albergs, cases rurals, zones d'acampada, sendes, vídeos, etc.

seu_cev_0

Papers de Muntanya.Les Publicacions del Centre.
És el servei de publicacions del Centre a través del que hem publicat fins ara 45 llibres. Difon les edicions i promou la publicació de llibres relacionats amb l'àmbit excursionista, esportiu i cultural.

Escola Valenciana d'Aire Lliure. EVALL.
L'Escola organitza els cursos del CEV, així com monogràfics i jornades de formació específica. Té un claustre de professors especialitzats en cada àrea.

seu_cev_0

La Fundació Centre Excursionista
Naix el 1995 amb la finalitat de donar suport als objectius del CEV. Promou i protegeix estudis, investigacions, publicacions i activitats que guarden relació amb les preocupacions i objectius socials i culturals del Centre Excursionista de València.

seu_cev_0


Iniciatives per a la Promoció d'Activitats d'Aire Lliure. IPAAL.
És un servei que organitza activitats lúdiques i educa-tives en la naturalesa per a grups, empreses, col·legis, associacions i col·lectius en general.

seu_cev_0


← Tornar