Equip Humà

Socis i amics suporten l'organització i el guiatge de l'Activitat Social Organitzada, l'Escola Valenciana d'Aire Lliure (EVALL), les activitats de l'Institut Valencià d'Excursionisme i Natura i altres iniciatives del Centre.


CartellRafael Cebrián Gimeno.
Membre de la Societat Geogràfica Espanyola, Real Societat Econòmica d'Amics del País, Associació Espanyola d'Amics dels Castells, Associació Valenciana de Periodistes i Escriptors de Turisme i de l ́Institut Valencià d ́Excursionisme i Natura. Guia Acompanyant de Muntanya de l'Associació Espanyola de Guies de Muntanya. Organitzador i guia de l'ASO. Professor de l ́EVALL. Autor de la col·lecció Muntanyes Valencianes i altres títols d'excursionisme cultural.

Cartell
José M. Almerich Iborra.
Llicenciat en Geografia i Història, especialitzat en Història Antiga. Autor de la col·lecció de llibres "Rutas en bicicleta de montaña por el patrimonio natural y cultural de la Comunidad Valenciana". Professor de l ́EVALL. Membre de l'Associació Valenciana d'Escriptors i Periodistes de Turisme. Organizador- Guia de l ́ASO del CEV.Director de l'IVEN.

Cartell
Eva Cariñena Espinosa.
Administrativa. Membre de la Secció d'Exploracions Subterrànies del CEV. Tècnic de Senders per l'EVAM. Organitzador-Guia de l'ASO del CEV. Professora de l'EVALL. Vocal de la Junta Directiva del CEV.

Cartell
Javier Pérez Muñoz.
Tècnic Esportiu nivell II i guia de muntanya, membre de l'AEGM. Membre d l'AVGM. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV. Monitor Centre de Vacances. Entrenador d'esports adaptats, nivell I. Membre de l'EVAM. Instructor de l'EVALL. Tècnic Esportiu d'Esquí Alpí nivell II, diplomat per la EEE.

Cartell
José Gómez García.
Llicenciat en Geografía e Historia. Master en Gestió Ambiental. Master en Educació Ambiental. Tècnic en Educació Ambiental i coodirector de l`Escola de Educació Ambiental "Bosco". Membre de la Comissió del Voluntariat Medioambiental de l`IVEN. Professor de la Escola d`Animadors Juvenils de l`EVALL. Guia titulat d`Activitats del CEV. Coordinador de l`Escola Educació Ambiental de l`EVALL.

Cartell
José Mª. Carrera Cavaller.
Llicenciat en Dret. Membre de la Colla de Senders del CEV. Organitzador-Guia de l'ASO del CEV. Membre de la Comissió d'Arxiu Històric

Cartell
Jose Miguel Hernandez Llorens.
Llicenciat en informàtica per la UPV. Animador Juvenil de Temps Lliure. Formador de Formadors. Guia de l'ASO del CEV Instructor de l'Evall del CEV Secretari de la Junta Directiva del Centre.

Cartell
Ximo Damiá Jiménez.
Diplomat en Ciències Empresarials. Especialista en Economia Social i Cooperativa C.A.P. Monitor d'esquí de fons per la FVDI. Animador Juvenil de Temps Lliure. Guia de l'ASO del CEV Instructor de Muntanya de l'Evall

Cartell
Salvador Blanco Cots.
Tècnic informàtic. Tècnic de Senders de la FEDME. Membre del Comité de Senders de la FTVM. Membre de EVAM i de l ́EEAM. Delegat de Senders del CEV. Professor de l ́EVALL. Guia titolat d ́activitats del CEV. Membre de la Secció de Senders. Vocal de la Junta Directiva del CEV.

Cartell
Teresa Casquel Tomás.
grafia. Membre del Comité de Senders de FTVM. Especialista en la recuperació de
Vies Pequaries. Organizador-Guia de l ́ASO del CEV. Membre de l ́Associació Valenciana d ́escriptors i periodistes de Turisme. Professora de l ́Evall.

Cartell
Pepe Alfonso Llorens.
Guia-Organitzador de l ́ASO del CEV. Membre de la Secció de Muntanya del CEV.
Directiu del CEV.

Cartell
Paco Signes Martínez.
Portaveu de la Comissió d'Arxiu Històric de l ́IVEN.

Cartell
Adolfo Gómis Cerezo.
Guia-col·laborador de l ́ASO del CEV. Membre de la Colla de Senders del CEV.

Cartell
Lucía Alcoy Blat.
Pedagoga i Coordinadora d'activitats extraescolars de l'IPAAL.

Cartell
Rafael Miralles Caplliure.
Tècnic Esportiu 2on nivell d ́Escalada en Roca. Guia-Acom-panyant de Muntanya
de l ́AEGM. Instructor d ́Escalada en Roca de l ́EVAM. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV. Patró titulat de vaixells. Director tècnic de l ́Escola d ́Esquí de l ́EVALL.

Cartell
Javier Ferrer Castro.
Guia-Organitzador d ́activitats de l ́ASO del CEV. Membre de la Secció de Muntanya del CEV.Instructor de l ́EVALL.

Cartell
Guillermo Fau González.
President de la Secció de Senders del CEV. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV.
Col·labora en la recuperació de vies pecuàries i de camins tradicionals de muntanya.
Membre de l ́Associació Valenciana d ́escriptors i periodistes de Turisme.

Cartell
José Manuel Taléns Mollá.
Enginyer Tècnic Industrial. Biòleg. Diplomat en Enginyeria Ambiental. Master en Educació Ambiental. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV.

Cartell
Marga Bonafont Sotelo.
Llicenciada en Econòmiques. Master en Estratègies i Gestió Mediambiental. Animadora
Juvenil I. Membre de l ́IVEN Organitzadora-Guia de l ́ASO del CEV.

Cartell
Joan Grifoll Carbonell.
Llicenciat en Geografia. Guia Acompanyant d ́Alta Muntanya de l ́AEGM i de l ́EEAM. Director de l ́ASO del CEV. Director de l ́Escola de Muntanya de l ́EVALL. Instructor d'Alpinisme. Directiu del CEV.

Cartell
Alejandro Ortiz Collado.
Guia de l'ASO, Tècnic Esportiu nivell 1. Instructor de l'EVALL.

Cartell
Rosa Cuartero Plaza.
Diplomada en Treball Social. Tècnic Superior en Educació Infantil. Animadora Juvenil I per l ́EAJ. Professora de l ́Escola d ́Animadors de l ́EVALL. Socorrista Aqüàtic per la Federació de Salvament i Socorrisme de la CV. Socorrista titulat per Creu Roja. Guia titulat per Creu Roja. Guia titulat d ́Activitats del CEV.

Cartell
Antonio Nieto Logroño.
Monitor Nacional de Creuer. Patró titulat de vaixells. Col·laborador al Programa
"Veler" amb l ́ASO del CEV.

Cartell
Rosendo Rodilla Noguera.
Membre de la Colla de Senders del Centre, responsable del GR7. Membre del
Comité de Senders de la FTVM. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV.

Cartell
Eli Julio Sifre.
Monitora de Temps Lliure i Coordinadora d'Activitats Escolars d'IPAAL.

Cartell
Pilar Moreno Cebrián.
Pedagoga i Coordinadora d'activitats extraescolars de l'IPAAL.

Cartell
Nuria Gómis Lozano.
Tècnic especialista en Jardí d ́Infancia. Diplomada en Educació primària. Animadora Juvenil I per l ́EVALL. Organizadora-Guia de l ́ASO del CEV.

Cartell
Isaac Cruz Gómez.
Tècnic Mediambiental. Animador JuveniI I. Membre de l ́IVEN (Comissió de Medi Ambient i del Voluntariat). Professor de l ́EVALL.

Cartell
María Martí Tormo.
Tècnica en Animació Sociocultural, Pedagoga i Responsable de formació en matèria d'Animació de l'EVALL.

Cartell
Fernando Arranz Sanchis.
Instructor Nacional en Espeleologia i Descens de Barrancs. Gerent d'Alternatives Verticals Vía Libre S.L. Cap d'equip del grup d'espeleo socorro de la Comunitat Valenciana. Formador ocupacional. Formador de cursos de Treballs en Altura
Instructor d'Espeleologia de l'Evall.

Cartell
Manolo Gaya Martí.
Guia de l'ASO del CEV. Membre de la Junta Directiva de la Societat Micològica Valenciana.

Cartell
Andrés Ferrer Taberner.
Llicenciat en Geografia i Història. Professor de la Escola d'Arts i Oficis, Monitor de muntanya i Guia de l'ASO.

Cartell
Juancho Castelló.
Tècnic Esportiu de 1er nivell. Animador Juvenil. Guia-Organitzador de l ́ASO del CEV. Professor de l ́EVALL.

Cartell
Ernesto Martín Laguarda.
Enginyer tècnic Industrial. Instructor d ́Escalada i d ́Alta Muntanya de l ́EVALL. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV.

Cartell
Pili Ro.
Administrativa. Animadora Juvenil I per l ́Escola EVALL. Organitzadora Guia de l ́ASO del CEV. Vocal de la Junta Directiva del CEV.

Cartell
Ximo Viñuelas Ballester.
Responsable de l'IPAAL. Informàtic. Animador Juvenil per l ́EVALL. Professor de l'EVALL. Membre honorífic i actiu de l ́IVEN. Organitzador-Guia de l ́ASO del CEV. Guia titolat d ́Activitats del CEV. Directiu del CEV.

Cartell
Carlos Ferrís Gil.
Llicenciat en Dret. Diplomat en Cièncias de l`Educació. Master en Estratègies i Gestió Mediambiental. Animador Juvenil Nivell I i Animador Socio-Cultural per l`EAJ. Membre de l'IVEN. Guia titolat d`Activitats del CEV. Membre del Comité de Natura de la FEEM. Organitzador-Guia de l'ASO del CEV. Membre de l`Associació Valenciana d`escriptors i periodistes de Turisme. Professor de l`EVALL. Autor de la col·lecció "Excursions en Familia" del CEV.

Cartell
Jesús Broch Selfa.
Professor d'Anglès. Gestor Cultural del Cau de l'Art. President de l'ADR Mas de la Roca. Guia de l'ASO del CEV.

Cartell
Jesús Sanjuan.
Guia de l'ASO i Membre de la Secció de Muntanya.

Cartell
Óscar Cozar Moyano
Llicenciat en Pedagogia, mestre d ́educació física, Animador Juvenil, professor de l'EVALL

Cartell
Ximo Comeche.
Informàtic. Guia col.laborador de l'ASO.

Cartell
Eloïsa Tarazona García.
Creativa; Gestió cultural i ambiental. Secretaria de l'ADR Mas de la Roca. Bomber Forestal. Guia de l'ASO del CEV.

Cartell
José Luis Ibáñez Leiva.
Guia col.laborador de l'ASO - Membre de la Colla de Senders del CEV. Col.laborador de l'EVALL.


I a més a més col.laboren:
Enric Amer, Concha Benet, Amparo Botella, Blai Carbonell, Raúl Carbonell, Jorge Cruz, Pedro Delicado, Rebeca Díaz, Juan García Barrachina, Arantxa Gea, Isabel Gilabert, Ma José Gimeno, Rolf Eric Halberstadt, Rosa Lafuente, Sandra Larrea, Juan Modesto, Khaled Naïmi, Óscar Jordi Piqueras, David Reig, Valentín Rodríguez, Elvira Roncero, Carlos Ruíz, Aurora Rubio, Manuel Sánchez Ibáñez, Montse Simarro, José Soler Carnicer, Vicent Juan Donat, Laura Mas Cucarella, Carolina Von Konschitzky, Mario Poveda, Juan Manuel Villar.


← Tornar