La fundació Centre Excursionista

CartellNaix el 1995 amb la finalitat de donar suport als objectius del CEV, tal com trobem als seus estatuts: "La Fundació promou, desenvolupa i protegeix tota classe d'estudis, investigacions i activitats que tinguen relació amb les preocupacions i els objectius socials i culturals del Centre Excursionis ta de València".

D'aquesta forma, la Fundació dóna suport a tota classe de manifestacios culturals, esportives i de temps lliure que puguen contribuïr a un millor aprofitament de l'oci dels valencians com a expressió d'acostament i conservació de la naturalesa. També fomenta el desenvolupament de l'associacionisme cultural i esportiu sense ànim de lucre a la Comunitat Valenciana i promociona, assessora i realitza projectes d'intervenció en el medi ambient per a la prevenció i fins i tot la regeneració d'espais naturals.

A través de la Fundació, el CEV rep donacions i ajudes per als projectes i activitats socials que promou. Dona cions econòmiques i materials que fan suport a molts projectes socials i patrimonials que d'altra forma serien impossibles: Projectes editorials, premis i beques a la formació juvenil, a la conservació del medi ambient, a la recuperació de fotografies insòlites, a la creació d'un valuós patrimoni cultural d'obres dels artistes que cada any fan la mostra Artistes per la Natura.Les donacions a la Fundació, suposen importants avantatges fiscals per a les persones, entitats i empreses que fan l'aportació. Així, els donatius, donacions o aportacions realitzades en favor de les entitats beneficiàries de l'activitat de mecenatge donaran dret a practicar una deducció en la quota de l'impost personal sobre la renda del donant o aportant. Esta deducció serà del 25% de l'import dels donatius, donacions y aportacions realitzades en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i en l'Impost sobre la Renda de no Residents per als contribuients sense establiment permanent en Espanya, i del 35% en l'impost sobre Sociedatats i en l'Impost sobre la Renda de no Residents per als contribuients amb establiment permanent en Espanya.


Cartell
La Fundació Centre Excursionista, forma part des de novembre 2002 del Consell Superior de Fundacions de la Comunitat Valenciana.

Cartell
Donació a la Fundació Centre Excursionista, "UN PUÑADO DE LUZ"


← Tornar