Condicions generals de l'activitat

Totes les activitats inclouen

excepte EVALL i especificació contraria a la fitxa d'activitat

Autobús · Allotjaments descrits · Assegurança d'assistència en viatge · Guíes del Centre

En totes les activitats cal portar

excepte especificació contrària a la fitxa d'activitat

 • Motxilla d'atac, botes de muntanya, cantimplora, impermeable, ulleres de sol, gorra, protector solar, roba en funció de l'excursió i epoca de l'any.
 • Excursió d'un día: Entrepans per esmorzar i dinar.
 • Excursió de 2 o més díes: Manutenció en funció del règim de allotjament descrit en cada activitat.

Descomptes especials per a membres d'altres entitats

Quotes d'inscripció especials en Refugis i Albergs del CEV, així com als cursos de formació de L'EVALL, per a:

 • Membres de Entitas Esportives relacionades amb els esports de Muntanya, Espeleología, Bicicleta de muntanya, Submarinisme, Esquí de fons i Piragüisme.
 • Membres d'Entitats juvenils educatives de Temps Lliure-Aire Lliure.
 • Membres d'entitats conveniades amb el CEV.

Inscripcions per als socis

Com ets soci, ja no cal que consultes la data des de la qual s'obri l'inscripció, pots inscriure't a totes les activitats i cursos de L'EVALL i L'ASO.
Les activitats subvencionades pel Conveni amb el Ajuntament de València, son les úniques que porten un sols preu i data d'inscripció, degut a les seues condicions especials.
Us recordem que actualment l'horari d'informació i inscripcions al CEV és de dilluns a divendres, de 17 a 21 h i de dilluns a dijous de i divendres de 10a 14 h. (divendres vesprada tancat)

Organització tècnica

L'organització tècnica de les activitats d'aquesta revista està realitzada per "Iniciativas para la Promoción de Actividades de Aire Libre, S.L." Plaça Tavernes de la Valldigna, 4 de València. Agència de viatges CVMm 422.

Classificació de les marxes, en funció de la duresa i la dificultat

Signe Grau de dificultat
* Sense dificultat. Passeig.
** Muntanya senzilla, desnivells menuts i mitjans. Camins.
*** Terreny més difícil, desnivells mitjans. Llarga duració.
**** Terreny difícil, grans i forts desnivells, requereix experiència en muntanya.
( A ) Alta Muntanya, Alpinisme.


Us recordem que el lloc habitual d'eixida per a viatges i excursions del Centre és l'anomenada ROTONDA DEL GULLIVER, és a dir, on el Pont de l'Àngel Custodi enllaça amb Eduard Boscà, o bé, la rotonda que separa el passeig de l'Albereda de l'inici de l'Avinguda de França i l'Avinguda de les Balears.


Normes generals

1. En les activitats, s'abonarà el 30% en el moment de la inscripció, en concepte de reserva de la plaça. El cost total de l'activitat es pagarà com a màxim 48 hores abans del seu començament. Si no es compleix aquest requisit la plaça passaria automàticament a
una de les persones en llista d'espera.

2. En tot moment el participant pot desistir dels serveis sol.licitats o contractats, i tindrà dret a la devolució de les quantitats que haguera abonat, tant si es tracta del preu total com de la paga i senyal que haguera realitzat, però haurà d'indemnitzar l'organització pels conceptes que s'indiquen a continuació:

 • Abans de 15 dies, 3 Euros per despeses d'anul.lació.
 • Entre 15 i 11 dies 5% del total + despeses fixes.
 • Entre 10 i 5 dies 15% del total + despeses fixes.
 • Entre 4 i 1 dies 25% del total + despeses fixes.
 • Menys d'1 dia, el 100% del total.

L'organització estudiarà de forma particular els casos en els quals la renúncia es produesca per una causa de força major, justificada de forma suficient. En cas que el viatge implique una contratació especial amb Companyies Aèries, Marítimes, Estacions d'Esquí, Serveis a l'estranger, etc, les despeses d'anul·lació s'establiran d'acord amb
les obligacions adquirides.

3. No presentar-se a l'eixida, sense anul·lació prèvia, comportarà la pèrdua de l'import total de l'activitat.

4. En cas que la organització es veiera obligada a modificar de manera significativa algun element essencial del programa, el participant podrà optar entre rescindir, sense penalitat, la seua participació o acceptar les modificacions i la seua repercussió en el preu. L'opció triada haurà de ser confirmada pel participant en el termini de 3 dies, d'altra manera s'entendrà que s'anul.la la plaça sense despeses.

5. Si una vegada iniciada l'activitat no pogueren atendre's una part important dels serveis ofertats, l'organització adoptarà altres solucions alternatives i adequades per a la seua continuació, sense cap suplement de preu, o bé pagarà la diferència que es poguera produir. Si les solucions adoptades foren inviables o no acceptades pel participant d'una manera raonable, es facilitarà un mitjà equivalent de transport i tornada al punt d'origen.

6. L'organització podrà anul.lar l'activitat sense altra obligació que reemborsar les quantitats pagades pels participantsen el cas de no cobrir-se el grup mínim establit, i també per altres causes de força major alienes a l'organització, anormals o imprevistes.

7. Els preus estan calculats a gener de 2015 i per als programes previstos; en consequència, queden pendents de modificació, en funció de les variacions que puguen produir-se i que siguen alienes a aquesta organització. De tota manera, aquestes variacions seran notificades als participants dins del termini i en la forma escaient, i aquests tindran dret a renunciar a la realització de l'activitat si ho consideren oportú.

8. Totes les activitats incloses en aquest programa tenen subscrita una assegurança de responsabilitat civil. Les activitats que inclouen el desplaçament fora de la ciutat de València tenen subscrites, a més de l'anterior, una assegurança d'assistència en viatge i una d'accidents. Les condicions específiques podeu sol.licitar-les a la secretaria del Centre.

9. Qualsevol import, en l'espera de devolució per anul·lació d'activitat o per altre motiu, caducarà als tres mesos de la data de l'activitat.


← Tornar