Dades personals:Dades de contacte:Benvolgut amic - amiga, el següent formulari es per a expressar el teu interés en formar part com a soci/a de la nostra entitat. Aixó suposa una serie de drets i deures, entre els que estan el pagament regular d'una quota social.Si és aquesta la teua voluntat polsa enviar aquet formulari i des de la secretaria del CEV es posaran en contacte amb tu per formalitzar la teua inscripció. Gràcies.